loading

117 # 1 Tes 2, 2b-8 # Dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze

jest