loading

133 # 1 Krl 3, 11-14 # Dar mądrości

jest