loading

168 # Tb 12, 6-13 (Wlg) # Dobra jest modlitwa z postem i jałmużną