loading

338 # Syr 26, 1-4. 13-16 # Dobra żona jest światłem domu