loading

18 # Iz 56, 1. 6-7 # Dom mój będzie nazwany domem modlitwy