loading

384 # 1 Kor 2, l-10a # Głosimy tajemnicę mądrości Bożej