loading

140 # 1 Kor 2, 1-10a # Głosimy tajemnicę mądrości Bożej