loading

316 # Syr 44, 1. 10-15 # Imię ich żyje w pokoleniach