loading

2 # Rdz 28, 10-18 # Jakub wziął kamień, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę