loading

199 # 1 J 4, 7-16 # Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas