loading

387 # 1 J 1, 5 ? 2, 2 # Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu

jest