loading

332 # Syr 15, 1-6 # Kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość