loading

348 # 1 J 2, 12-17 # Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

jest