loading

11 # J 12, 31-36a # Chrystus wywyższony na krzyżu wszystkich pociągnie do siebie