loading

122 # Mt 16, 13-19 # Ty jesteś Piotr ? Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół