loading

124 # Mt 28, 16-20 # Idźcie i nauczajcie wszystkie narody

jest