loading

125 # Mk 1, 14-20 # Powołanie pierwszych uczniów