loading

126 # Mk 16, 15-20 # Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię