loading

146 # Mt 5, 13-19 # Wy jesteście światłem świata

jest