loading

149 # Mt 23, 8-12 # Jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus