loading

15 # Mk 14, 12-16. 22-26 # To jest Ciało moje. To jest Krew moja

jest