loading

150 # Mk 4, 1-10. 13-20 # Przypowieść o siewcy