loading

158 # Mt 19, 3-12 # Bezżenni dla królestwa niebieskiego