loading

201 # Mt 5, 1-12a # Osiem błogosławieństw

jest