loading

202 # Mt 5, 13-16 # Wy jesteście światłem świata

jest