loading

204 # Mt 11, 25-30 # Tajemnice królestwa objawione prostaczkom