loading

207 # Mt 18, 1-5 # Kto przyjmuje dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje