loading

208 # Mt 19, 3-12 # Bezżenni dla królestwa niebieskiego

jest