loading

215 # Mk 9, 34-37 # Kto przyjmuje jedno z tych dzieci, Mnie przyjmuje