loading

216 # Mk 10,13-16 # Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie