loading

219 # Łk 9, 57-62 # Kto się wstecz ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego

jest