loading

220 # Łk 10, 38-42 # Jezus w gościnie u Marty i Marii