loading

221 # Łk 12, 32-34 # Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i wasze serce