loading

223 # Łk 14, 25-33 # Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

jest