loading

250 # Mt 19, 16-21 # Jeżeli chcesz być doskonały,idź, sprzedaj, co posiadasz