loading

252 # Mk 16, 15-18 # Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię