loading

257 # Mt 1, 16. 1821. 24a # Józef poznaje tajemnicę Wcielenia