loading

261 # J 12, 2426 # Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity