loading

263 # Mk 16, 1520 # Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu