loading

264 # Mt 11, 25-30 # Tajemnice królestwa objawione prostaczkom