loading

266 # Mt 10, 22-25a # Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego

jest