loading

281 # Łk 15, 1-7 # Radość z nawrócenia grzesznika