loading

282 # Mt 16, 24-27 # Konieczność wyrzeczenia