loading

284 # Mk 10, 17-30 # Dobrowolne ubóstwo

jest