loading

293 # Mt 24, 4-13 # Jezus zapowiada prześladowanie uczniów