loading

294 # Łk 2, 41-51 # Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu