loading

298 # J 12, 24-26. # Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity