loading

301 # Mt 6, 1. 5-8 # Modlitwa w ukryciu

jest