loading

306 # Mt 13, 16-17 # Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa