loading

308 # Mt 9, 35 – 10, 1 # Jezus lituje się nad tłumami

jest